Figlia d’ANGELO | ArtWall |Athens

Figlia D’ANGELO, 2016, performance και εγκατάσταση, γυναικείο φόρεμα από αντρικά ρούχα, ξύλινη κρεμάστρα, διαστάσεις μεταβλητές

Η performance και εγκατάσταση Figlia D’ANGELO  πραγματοποιήθηκε (για δεύτερη φορά μετά την πρώτη της παρουσίαση στο Figlia D’ANGELO |the symptom 07 / Figlia d’ANGELO| video) την 1η Νοεμβρίου στο ArtWall Project Space, μέσα στον χώρο της έκθεσης Golden Aid της Ελεάννας Μπαλέση στο πλαίσιο της εκδήλωσης Fashion Room Service XXL Edition στο Fresh Hotel Athens, την οποία διοργανώσε το περιοδικό OZON Raw. Η εγκατάσταση του έργου παρέμεινε για 3 τρεις μέρες, μέχρι και το τέλος της έκθεσης.

Figlia D’ANGELO, 2016, performance and installation, women’s dress made from men’s clothes and wooden hanger, dimensions variable

The performance and  installation Figlia D’ANGELO was presented (for the second time after the first presentation at the Figlia D’ANGELO |the symptom 07 / Figlia d’ANGELO| video) on November 1, at the ArtWall Project Space in Athens, within the current exhibition Golden Aid by Eleanna Balesi, and in the context of the Fashion Room Service XXL Edition (Fresh Hotel Athens), organized by OZON Raw Magazine. The installation of the work remained for 3 three days, until the end of the exhibition

Figlia d’ANGELO| video

Βίντεο απο την performance και εγκατάσταση Figlia d’ANGELO (2016 ) που πραγματοποιήθηκε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης The symptom 07/ Ταυτοποιώντας την απώλεια, με την επιμέλεια της Ν.Παπασπύρου και του Κ.Χριστόπουλου, στο Παλαιό Νοσοκομείο Άμφισσας, 8.10.2016

Video of the performance and installation Figlia D’ANGELO (2016) that was presented in the opening of the group exhibition The symptom 07 / Identifying the loss, curated by N.Papaspyrou and K.Christopoulos, at the Old Hospital of Amfissa, 8.10.2016

Figlia D’ANGELO |the symptom 07

Figlia D’ANGELO, 2016, performance και εγκατάσταση, γυναικείο φόρεμα φτιαγμένο από αντρικά ρούχα, ξύλινη κρεμάστρα, διαστάσεις μεταβλητές, ομαδική έκθεση the symptom 07/ Ταυτοποιώντας την απώλεια,  Παλαιό Νοσοκομείο Άμφισσας, 8-23.10.2016 

Figlia D’ANGELO, 2016, performance and installation,  women’s dress made of men’s clothes, wooden hanger, dimensions variable, group exhibition the symptom 07 / Identifying loss, Old Hospital of Amfissa, 8-23.10.2016

figliadangelod

Φωτογραφία με το φόρεμα όπως ήταν στην αρχή της περφόρμανς | Photo of the dress as it was at the beginning of the performance

Figlia d’ANGELO| video

Η σχέση λέξης και εικόνας, ως μορφές επεξεργασίας του πραγματικού, και η σύνδεσή μεταξύ τους ορίζουν την δημιουργία του έργου Figlia D’ANGELO. Η Ι.Α. κατασκευάζει ένα γυναικείο φόρεμα από αντρικά ρούχα. Η διαδικασία της κατασκευής του φορέματος εμπεριέχει και περιγράφει την διαδικασία της δημιουργίας της υποκειμενικότητας της εικαστικού. Τα υλικά, προϊόντα της οικογενειακής βιοτεχνίας ρούχων, ως ίχνη του παρελθόντος που ενσωματώνουν το αρχειακό υλικό της ζωής της, γίνονται φορέας ταυτότητας. Ο τίτλος αποτελεί ένα λογοπαίγνιο και τονίζει το θέμα του έργου. Το πατρώνυμο Αγγελίογλου μεταφέρεται στα ελληνικά ως ο υιός του Αγγέλου και μεταφρασμένο στα ιταλικά δίνει την επωνυμία Figlio D’ANGELO στην οικογενειακή βιοτεχνία. Η εικαστικός αντικαθιστώντας το figlio με figlia, τοποθετεί στη θέση του υιού τη κόρη. Είναι η θυγατέρα του Αγγέλου, η κόρη του πατέρα της. Η Ι.Α. ανασκευάζοντας το οικογενειακό της όνομα σχολιάζει δύο φαινόμενα. Την κοινωνική δημιουργία του φύλου και τον κυρίαρχο ανδρικό ρόλο στην ιστορία της τέχνης.

Νίκη Παπασπύρου

Figlia D’ANGELO is born out the relationship between text and image. I.A. creates a women’s dress out of men’s clothes. Making the dress also entails the formation of the artist’s objectivity, a process which it also describes. The materials employed, products of the clothing manufacturing family business, are traces of the past that incorporate the archival material of the artist’s life; as such they also become carriers of identity. The wordplay in the title further emphasizes the theme that runs through the work: The name of the business derives from Aggelioglou’s surname – which would translate as “the angel’s son” in Greek – translated into Italian. By replacing figlio with figlia the artist substitutes the son with a daughter. She is the Angel’s daughter; her father’s daughter. Through the reconstruction of the family name I.A. comments on the social creation of gender and on the dominant male role throughout the history of art.
Niki Papaspirou

http://the-symptom-projects.blogspot.gr/2016/09/blog-post_28.html

Δημιουργία μιας μάνταλα | Creating a mandala

Δημιουργία μιας μάνταλα, περφόρμανς / εγκατάσταση, διάρκεια 2 ώρες, Πεντέλη

Creating a mandala, performance / installation, duration 2 hours, Penteli

 

Δημιουργία μιας μάνταλα 

Έχοντας συγκεντρώσει υλικά από το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η δράση, δημιουργείται μια μάνταλα ως έκφραση αναζήτησης, ανάγκης και επιθυμίας για αρμονική σχέση με την φύση και με τον εαυτό.

Creating a mandala

Having gathered materials from the natural environment in which the action is take place, a mandala is created as an expression of the search, the need and the wish for harmonical coexistence with nature but also with our inner self.

 

Δέντρο (Ι) | Tree (I)

 

autumn

Δέντρο (μέρος Ι), 2015, κέντημα με μηχανή και ραφές στο χέρι σε βαμβακερό ύφασμα, 1,50 χ 1,27μέτρα

Tree (part I), 2015, embroidery made by machine and stitches by hand on cotton fabric, 1.50 x 1,27 meters

autumndetail

Δέντρο (Ι), λεπτομέρεια | Tree (I), detail

[Mis/Dis]Placed/ performance ξένος | foreigner

Φωτογραφίες απο την performance ξένος, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Athens Photo Festival 2016 υπό τον τίτλο [Mis/Dis]Placed και του Φεστιβαλ Performance: Η Φωτογραφία ως Επιτέλεση, στο Μουσείο Μπενάκη.

Photos from the foreigner performance in the context of the Athens Photo Festival 2016 under the title [Mis/Dis]Placed and the Festival of Performance:Photography as Performance, at the Benaki Museum.

Θα προστεθεί σύντομα βίντεο/ Video will be added soon

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Μaya – Αντίγραφο Εαυτού | Self’s Copy

Φωτογραφίες απο την performance Αντίγραφο Εαυτού, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης Performances/ Maya – ο κοσμος της Πλάνης, στα πλαίσια του Back to Athens 4, Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ 

Photos from the performance Self’s Copy, held during the event Performances / Maya – the world of illusion, under the Back to Athens 4, International Arts Festival